Ozon Terapi

Ozon gazı, 3 oksijen atomundan oluşan, renksiz, kendine has bir kokusu olan ve atmosferde doğal olarak yer alan bir moleküldür. Ozonterapi tıbbi ozon gazının hastanın klinik durumuna göre çeşitli yöntemlerle (major otohemoterapi, minor otohemoterapi, cilt altı, eklem içi, torbalama, rektal, ozon sauna) kişiye uygulanmasıdır. Ozon tedavisi; antioksidan ve antiinflamatuvar etkileriyle vücudu birçok hastalığa karşı güçlendirir.

Ozon terapi; kronik inflamatuvar hastalıklar, otoimmün hastalıklar, diyabet ve komplikasyonları (örn. diyabetik ayak), kronik yorgunluk, fibromiyalji, dolaşım bozuklukları, yara ve yanıklar, varisli damarlar, viral enfeksiyonlar, astım, alerji, eklem ağrılarının tedavisinin yanında kanserde destek tedavi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uygulanabilir.


    Erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen son yıllarda kronik hastalıklarda ciddi bir artış saptanmıştır. Yanlış beslenme, bilinçsiz ilaç kullanımı, uyku düzensizliği, yaşadığımız ortamda farkına varmadan maruz kaldığımız toksinler...

    Sertifikalar

    © 2022