Fonksiyonel Tıp ve Alternatif Tıp aynımıdır ?

Hayır. Fonksiyonel Tıp, tıp fakültesinin ilk yıllarında anlatılan biyokimya, fizyoloji ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkışındaki mekanizmaları inceleyen patofizyoloji konularını irdelemektedir.


    Erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen son yıllarda kronik hastalıklarda ciddi bir artış saptanmıştır. Yanlış beslenme, bilinçsiz ilaç kullanımı, uyku düzensizliği, yaşadığımız ortamda farkına varmadan maruz kaldığımız toksinler...

    Sertifikalar

    © 2022